Hoe start je met een Noaber~organisatie?

Vanuit Possible Impact willen we zoveel mogelijk Noaber~organisaties laten ontstaan. Maar hoe start je nou als je gelooft in meer noaberschap binnen jouw organisatie?

Het startpunt is heel simpel, dat is namelijk jouw organisatie. Waar sta je met jouw organisatie en waar wil jij naartoe? En hoe kunnen de elementen van een Noaber~organisatie jou hierin verder ondersteunen?

Organisatie als mini-maatschappij

Elke organisatie zien wij als een mini-maatschappij, met haar eigen wetten en regels. Het is goed om te kijken wat er nu speelt, wat de organisatie kan helpen én belemmeren om het einddoel te bereiken. Dit wordt altijd gedaan samen met jouw mensen. En vanuit daar kan er een stappenplan opgesteld en uitgerold worden.

We zien geregeld dat het in de top bedacht wordt, zonder een belangrijke groep erbij te betrekken. Namelijk de mensen die dagelijks in de praktijk aan het werk zijn. Soms wordt er gedacht dat deze mensen geen inbreng kunnen geven. Soms is er angst voor geklaag of onrealistische ideeën. En ik heb zelfs meegemaakt dat iedere deelnemer, zowel directie als uitvoering, vooraf de sessie zo spannend vonden, dat ze volgens mij allemaal hoopten op grote, zware technische storingen bij klanten, zodat de sessie niet door kon gaan.

Ik kan je vertellen dat ik in alle sessies die ik heb mogen begeleiden in de afgelopen jaren, nog geen medewerker tegen ben gekomen met alleen maar gemopper of rare ideeën. Gemopper is er wel, maar dat komt ook ergens vandaan. Naast gemopper zag ik dan vaak ook veel emotie, omdat iemand zo betrokken was en niet wist hoe hij iets veranderd kon krijgen.

Kijk vanuit verschillende perspectieven

Het is goed om de verschillende perspectieven naast elkaar te leggen. De valkuil is vaak dat we het voor elkaar bedenken. En juist als je elkaars perspectieven hoort, vind het altijd erg bijzonder hoe mensen elkaar kunnen verrassen met mooie input of betrokkenheid.

Wanneer ik zelf sessies mag faciliteren, vind ik het mooi dat ik zo vaak dankbaarheid zie na zo’n sessie. Dat iemand in de groep zijn of haar dankbaarheid uitspreekt richting directie of management vanwege de openheid om hier samen naar te kijken en om ermee aan de slag te gaan.

Samen aan de slag, je leest het goed. De start is belangrijk, maar het moet ook een ‘way-of-life’ worden om met elkaar verder te bouwen. Ook al is het fijn wanneer iets door een externe partij begeleid wordt, het is zo van belang dat het jullie eigen ontwikkeling wordt om een Noaber~organisatie te worden. Dat je met een dwarsdoorsnede van de organisatie een team vormt, samen nadenkt en kijkt waar de verbinding zit binnen jullie organisatie. Welke stappen genomen moeten worden en hoe deze geborgd kunnen worden. Als externe partij faciliteren we hierin graag bij bedrijven. Maar wij kijken ook direct mee hoe wij vooral de tools kunnen aanreiken waardoor jullie dit zelf gewoon door kunnen zetten.

En stel je eens voor. We zitten geregeld bij elkaar om het werk te bespreken, we hebben vaak een OR/PVT om de belangen te behartigen en een PV om de feestjes te organiseren. Maar wat gebeurt er als je onderliggend een cultuur creëert, die de organisatie breed versterkt. Dat je in alles automatisch gaat denken: ‘Draagt dit bij aan het collectieve doel waar we als Noaber~organisatie heen willen? En wat vraagt dat van ons? En wat vraagt dat van mij?’

Hoe start je?

  • Start met de vraag: Waar sta ik met de organisatie en waar wil ik naartoe?
  • Ga het gesprek aan met jouw mensen over hoe zij dit zien en wat zij hierin als uitdaging zien.
  • Zorg voor een team waarmee je samen tot een plan van aanpak kan komen. Maak hierbij gebruik van elkaars perspectieven. De verschillen zorgen er juist voor dat een plan zorgvuldiger, concreter en slagvaardiger wordt opgezet.
  • Toets met elkaar: Hoe kunnen de elementen van een Noaber~organisatie ons hierin verder op weg helpen? Hoe ziet dat er voor ons uit?
  • En bepaal met elkaar wat dit voor jullie betekent en wat jullie hiervoor nodig hebben?

Vergeet niet, de start is relatief makkelijk. Ook al kan het soms spannend zijn om met jouw mensen in alle openheid hierover het gesprek aan te gaan. Maar de grootste uitdaging zit ‘m in het vervolg. Dat je er echt tijd en ruimte voor maakt. Want als je echt iets wil veranderen, vraagt het echt eerst meer tijd, energie en ook de nodige frustraties. Maar als je daar met elkaar doorheen kan gaan, dan verdient zich dat uiteindelijk echt terug!

Bekijk onze laatste artikelen: