Possible Impact:
Een inclusieve samenleving!

Word een Noaber~organisatie en haal met plezier hogere winst

Focus op wat wél kan:

We gaan naar een nieuwe tijd van werk en organisatie. De behoeften van klanten én de mensen binnen jouw organisatie veranderen. De krapte op de arbeidsmarkt blijft een uitdaging, het aantal lastig in te vullen vacatures blijft hoog en zal misschien zelfs stijgen. Het kan zijn dat je vooral bezig bent met dat het werk wat gedaan moet worden. Op personeelsgebied met hoe je ervoor zorgt dat de mensen op de been blijven en niet vertrekken? En dat daardoor weinig tijd over blijft voor vernieuwing en verbetering. Laat staan bezig met de juiste zoektocht naar nieuw personeel en hoe je deze mensen goed in kan werken. En vooral, dat je voornamelijk aan het kijken bent wat er niet goed gaat.

Draai het om! Kijk naar wat je wel hebt en hoe je dit kan versterken. Vanuit onze ervaring zien wij dat er nog veel kansen in de organisatie niet direct gezien worden. Dat er veel mensen zich niet betrokken voelen of niet betrokken worden bij de organisatie. Of dat door het ontbreken van een echte goede missie en de bijbehorende kaders, mensen niet zo goed weten waar ze precies aan kunnen bijdragen. Kansen genoeg waardoor je meer uit jouw organisatie haalt aan rendement én werkplezier. Waardoor je ook veel aantrekkelijker wordt voor nieuwe mensen.

Daarnaast geloven wij dat er nog veel potentieel op de bank zit. Zonder dat we het weten, zonder dat zij het zelf weten. Een kans voor jouw organisatie. Lees hier meer over het verhaal van de olifant hiernaast.

Ontstaan Possible Impact Missie

Wat is een Noaber~organisatie? 

Over Noaber~organisaties

Door een Noaber~organisatie te worden, geef jij jouw organisatie de kans om van binnenuit sterker te worden. Aandacht voor de mens achter de functie, zodat mensen meer uit zichzelf kunnen halen en meer omkijken naar elkaar. Dit vanuit gedeelde verantwoordelijkheid en verbinding met de organisatie. Een plek waar mensen willen blijven werken en verder ontwikkelen, waardoor het ook een plek wordt waar werkzoekenden op de arbeidsmarkt willen werken. Elementen van een Noaber~organisatie zijn:

1Met plezier doelen behalen

Het omkijken naar elkaar en naar de organisatie zorgt voor een gedreven organisatie die de belangrijke doelen behaalt.

2Inzetten op talent

Van hokjes naar puzzelstukjes. De mensen op de juiste plek. Durf jij echt in te zetten op talent?

1
2
3
4
1

Met plezier doelen behalen

2

Inzetten op talent

3

Diversiteit en inclusiviteit zijn vanzelfsprekend

4

Maatschappelijk betrokken/impact

3Diversiteit en inclusiviteit zijn vanzelfsprekend

Onderlinge verschillen tussen mensen dragen bij aan de waardecreatie in een organisatie.

4Maatschappelijk Betrokken/ Impact

De organisatie staat midden in de maatschappij. Gezamenlijk wordt hier ook een bijdrage aan geleverd.

Voordelen van Noaber~organisaties

Ontdek de kracht van Noaber~organisaties

Een Noaber~organisatie is een krachtige organisatie die staat voor de inclusieve samenleving. Het zijn van een Noaber~organisatie levert je als organisatie een groot aantal voordelen op:

  1. Plezier voor de directie en leidinggevenden (ook zelf innoverend?)
  2. Plezier voor werknemers
  3. Verhoogde winst
  4. Blije klanten
  5. Aantrekkelijk werkgeverschap (aantrekkelijk voor nieuwe mensen)
  6. Bijdrage leveren aan de maatschappij (inclusief ondernemen)
Meer over de kracht van de Noaber~organisatie

Waar start je?

Noaber Quick Scan

Waar staat je organisatie nu? Zijn jullie al een Noaber~organisatie en zo nee, wat kun je dan doen om een Noaber~organisatie te worden? Tijdens de Quick Scan bekijken en bespreken we de gezondheid van de organisatie, kijken we wat er al goed gaat en waar er directe winst te behalen is. Zo zet je de eerste stap naar een Noaber~organisatie!

Noaber Quickscan

Over Possible Impact

Bedrijven zijn de sleutel naar de inclusieve samenleving!

In de huidige Nederlandse samenleving zijn nog vele uitdagingen die voorkomen dat we echt in een fijne wereld leven. Denk aan uitdagingen omtrent het respect hebben voor en rekening houden met elkaar, inclusie, diversiteit en een goede werk/privé balans.

Wij geloven erin dat ieder bedrijf een (mini)-maatschappij is met haar eigen regels en wetten. In een bedrijf werkt iedereen aan dezelfde betekenis en daarbij is iedereen gelijkwaardig. De organisatie weet daarbij sterk wat zij wil betekenen. En daarbij mogen de medewerkers ontdekken op welke manier zij hier aan willen bijdragen met hun talenten en ervaringen. Door binnen organisaties de inclusiviteit en diversiteit ruimte te geven, ervaren we met zijn allen hoe we het beste met elkaar om kunnen gaan.

Mission Possible: Inclusieve samenleving in 2041

Over Ons Missie