Wat is een Noaber~organisatie?

Het noaberschop / naoberschap, oftewel nabuurschap, is al iets wat heel lang bestaat in diverse regio’s zoals Twente, Achterhoek, Drenthe en Salland. Noabers helpen elkaar van oudsher voort. Gelukkig gebeurt dit niet alleen in de genoemde gebieden, maar is het ook iets wat wij zelf ook doorleven, vanuit Apeldoorn in het prachtige Gelderland.

Modern noaberschap

Waar het vroeger ook echt ging om de noaberplicht, zetten wij liever in op het modern noaberschap. Gericht op verbinding, interactie, uitwisseling en participatie. Linda Commandeur en Tanja Abbas hebben daar nog een mooi boek over geschreven.

Wij dagen organisaties uit om het noaberschap uit te dragen. Omdat wij geloven dat dit echt bijdraagt aan het boeien en binden van mensen. En daarnaast kunnen we met elkaar impact maken op ons uiteindelijk doel: het leveren van een positieve bijdrage aan een inclusieve samenleving.

Van noaberschap naar een noaberorganisatie

Wij zien organisaties namelijk als sleutel naar een inclusieve samenleving. Een organisatie is een mini-maatschappij, met haar eigen wetten en regels. In een organisatie werkt iedereen aan dezelfde betekenis en daarbij is iedereen gelijkwaardig aan elkaar.

Als pijlers gebruiken we binnen de Noaber~organisatie onderstaande vier elementen. In de volgende blogs worden de elementen uitgebreider toegelicht. Door in jouw organisatie ruimte te geven aan deze elementen binnen het goed werkgeverschap, geloven wij erin dat mensen geïnspireerd raken om dit ook meer toe te passen in hun eigen omgeving. Denk aan familie, vrienden, buren en vrijwilligerswerk.

Het omkijken naar elkaar

Als je de intentie hebt om goed voor elkaar en voor de organisatie te zorgen, levert dat in basis al meer plezier en rendement op in het werk.

Het echt inzetten van elkaars talent

De mens op de juiste plek, inzet van het aanwezige potentieel. Het wordt vaak gezegd en ook echt aan gewerkt. Maar durf je ook echt van hokjes naar puzzelstukjes te gaan?

Diversiteit en inclusie

Deze thema’s staan steeds vaker op de agenda bij organisaties. Vaak nog als wens of als issue. Wat als het als vanzelfsprekend aanwezig mag zijn binnen jouw organisatie? Gewoon, omdat het positieve invloed heeft op de samenwerking, innovatie en het continu verbeteren met elkaar.

Organisatie midden in de maatschappij

Iedereen is bekend met jouw organisatie, omdat jij op jouw manier en passend bij jouw mensen een bijdrage levert aan de maatschappij.

Naast deze elementen is vooral maatwerk leidend. Je bent er niet met het doorlopen van een standaard programma. Het is belangrijk om te kijken waar jouw organisatie staat en waar dus de mogelijkheden liggen. Stel elkaar eens de vraag: welke stappen kunnen bijdragen binnen jouw organisatie om de betrokkenheid, plezier en inzet van jouw mensen te vergroten?

Ben jij benieuwd waar jij staat en waar jouw kansen liggen binnen het noaberschap? Bel gerust voor een afspraak. Ik kom graag even buurten om met jou te kijken wat dit voor jou kan betekenen. Zorg jij dan voor een bakkie koffie, neem ik spekkoek mee!

Bekijk onze laatste artikelen:

vrouwen-drinken-thee-samen-in-deurpost
medewerkers-meeting-presentatie-betrokkenheid